Hitta till oss

Navigera till Kvarngatan i Kävlinge. Vid nuvarande kommunhuset. Följ skyltarna mot Silverforsen Folkets Park.

Cykelparkering finns i parken
Bilparkering är gratis och finns längs med två av parkens sidor.